Përgatitja për festën e Bajramit

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Përgatitja për festën e Bajramit

Nga elementet përgatitjes për festën e bajramit janë: Larja e trupit. Të stolisurit me rrobe të bukura.

Ngrënia e hurmave para daljes për të falur namazin e Bajramit. Shkuarja herët në xhami për të falur namazin e Bajramit. Shkuarja në musal-la këmbas. Ndërrimi i rrugës në shkuarje dhe kthim nga Xhamia

...

Share.

About Author

Leave A Reply